Juma Ke Din Durood Pak Parhne Ki Fazilat

Juma Ke Din Durood Pak Parhne Ki Fazeelat

Juma Ke Din Durood Pak Parhne Ki Fazilat
Juma Ke Din Durood Pak Parhne Ki Fazail

Juma ke roz Mujh par Durood Pak ki kasrat karo, kiyounkay yeh youm mashoor hai is roz Farishtay hazir hotay hein or beshak tum mein se koi jab Durood Pak parhta hai to us ke Durood Pak parhne se farigh hone se pehlay hi us ka Durood Pak meray darbar mein pohanch jata hai.

No comments:

Post a Comment