Halaq Ki Kharash Or Dard Ka Rohani Ilaj

Halaq Ki Kharash Or Dard Ka Mujarrab Ilaj

halaq ki kharash or dard ka rohani ilaj
Halaq Ki Kharash Ka Rohani Ilaj
Halaq Ke Dard Ka Rohani Ilaj

Halaq ki kharash or dard ke liye 101 bar ye Ayat gaye ke butter par dam kar ke halaq ke andar lagayen or isi Ayat ko 7 bar namak par bhi parh kar lagayen. Insha Allah faida hoga Mujarrab hai.

No comments:

Post a Comment