Museebat Zadah Ko Dekh Kar Parhnay Ki Dua

Museebat Zadah Ko Dekh Kar Parhnay Ki Dua

Museebat Zadah Ko Dekh Kar Parhnay Ki Dua
Alhamdu Lillahi Lazi Aafani Mimab Talaaka Bihi Wa Fadhalani Alaa Katheerim Mimman Khalaqa Tafdheela

Tarjuma: "Shukar hai Allah ka Jis ne mujhe is cheez (Dukh, takleef) se aafiyat mein rakha jis mein tujhe mubtala kiya ha or bohat si makhlooq par mujhay numaya tor par fazeelat di." (Mishkat)

Faida: jo shakhs kisi ko dukh ya beemari mein dekh kar mazkoora bala Dua parh lega wo zindagi bhar is dukh, takleef se mehfooz rahega.

Note: Is Dua e mazkoora ko mareez ke samne ba awaz buland na parhein takay is ko bura mehsoos na ho.

No comments:

Post a Comment