Buri Mot Say Allah Ki Panah

Buri Mot Say Allah Ki Panah

Buri Mot Say Allah Ki Panah
Hazrat Abdullah Bin Umar (R.A) se riwayat hai k Rasool Allah (P.B.U.H) ne 7 qisam ki amwat se panah mangi:
1. Achanak or nagahani mot
2. Saanp ke dasnay se  mot
3. Darinday ki cheer phaar se mot
4. Pani mein doob jane se mot
5. Jal jane se mot
6. Kisi cheez par girne ya us par kisi cheez ke gir jane se mot
7. Maidan-e-Jahad se bhagtay hue mot.
(Musnad Ahmad Bin Hanbal:6594)

No comments:

Post a Comment