Jannat May Dakhil Honay Ka Amal

Jannat May Dakhil Honay Ka Amal

Jannat May Dakhil Honay Ka Amal
  Hazrat Abu Ayub Khalid Bin Zaid Ansari (R.A) riwayat kartay hein k 1 shakhs ne arz kiya Ya Rasool Allah (P.B.U.H) mujhay koi aesa amal bataye jo mujhay Jannat mein dakhil kar de or dozakh se door rakhe. Rasool Allah (P.B.U.H) ne irshad farmaya Allah Ta'la ki ibadat karo, is ke sath kisi ko shareek na thehrao, Namaz qaim karo, Zakat ada karte raho or sula rehmi karo. (Muslim)

No comments:

Post a Comment