Amal Thora Ajar Ziyada

Amal Thora Ajar Ziyada

Amal Thora Ajar Ziyada
Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai k Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya.
Jab bhi koi musalman apni  halal kamai se ikhlas ke sath sirf 1 khajoor ka sadaqa karta hai to Allah Ta'la apni meherbani se use qabool kar letay hein, phir use barhatay hein hatta ke wo pahar ki tarah ya is se bhi barh jati hai yani is khajoor ka boat ziyada sawab is shakhs ke Naam-e-Aemaal mein likha jata hai. (Bukhari)

No comments:

Post a Comment