Zikar Allah Ki Fazilat

Zikar Allah Ki Fazeelat

zikar Allah ki fazeelat
Hazrat Ibne Umar Rawi hein k Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya, Zikar Allah k baghair ziyada kalam na karo kiyonk zikar Allah k baghair kalam ki kasrat dil ki sakhti ka baa'is hai or yaad rakho k admio mein Allah se door sab se wo shakhs hai jis ka dil sakht ho.

No comments:

Post a Comment