Namaz May Istiqamat K Liye

Namaz May Istiqamat K Liye

Namaz May Istiqamat K Liye

Namaz May Istiqamat K Liye

 Surah Kafiroon: agar koi bacha Namaz may kotahi karta ho to ghar ka koi fard 21 roz tak rozana 21 martaba Surah Kafiroon parh kar pani par dam kar k pilayen Insha Allah Namaz parhnay may istiqamat hogi.

Mizaj May Pabandi K Liye

Surah Juma: agar kisi shakhs may pabandi waqt na ho to Surah Juma 40 roz tak baad Namaz-e-Asar rozana parhay is k mizaj may pabandi hogi.

Safar Harmain Ki Khuwahish Rakhnay Walay

Surah Fatah: agar koi shakhs Hajj ka khuwahish mand ho or is ka zariya na banta ho to usay chahiye k 40 roz tak rozana 11 martaba Surah Fatah parhay Insha Allah ghaib say is k liye Hajj ka zariya ban jayega.

No comments:

Post a Comment