Ziyarat-e-Rasool Ke Liye Durood Sharif

Ziyarat-e-Rasool Ke Liye Asan Amal

Ziyarat-e-Rasool Ke Liye Durood Sharif
Jo shakhs yeh Durood Sharif parhe is ko khuwab mein Meri (Hazrat Muhammad P.B.U.H) ziyarat hogi or jis ne khuwab mein mujhe dekha wo mujhe Qayamat ke din bhi dekhe ga or jo mujhay Qayamat ke din dekh lega mein us ki shafa't kar doonga. Or mein jis ki shafa't karoonga wo Hoz e Kausar se pani piye ga or us ke jism ko Allah dozakh par Haram kar dega.

1 comment: