Tamam Fikron Se Azadi Ki Dua

Tamam Fikro Se Azadi Ki Dua

tamam fikron se azadi ki dua
Mujhe Allah hi kafi hai is ke siwa koi mabood nahi usi par mein bharosa rakhta  hoo or wo bare takht ka malik  hai. (Surah Tauba 129)

Hazrat Abu Darda (R.A) farmate hein ke agar koi shakhs is Dua ko Subah o Sham 7 martaba parhta hai to Allah Ta'la us ke tamam fikaro mushkilat ke liye kafi ho jata hai.

No comments:

Post a Comment