Ya Raheemu

 

ya raheemu

1. Jo har roz 100 bar Ya Raheemu parhne ka mamool banaye use Allah Ta'la ki rehmat naseeb hoti hai aur logon ki quloob us ke liye naram ho jate hein.
2. Jo Ya Rahimu ka kasrat se wird karta hai wo mustaj ud dawat ban jata hai aur zamane ke masaib se mehfooz rehta hai.
3. Jo koi har roz Ya Raheemu 500 bar parhe ga dolat payega aur Allah Ta'la ki makhlooq us par meherbar o shafeeq hogi.
4. Jo Ya Raheemu ko subah ki Namaz k baad 100 baar parhe ga us par Allah Ta'la ki tamam makhlooq meherbani aur shafqat karegi.
5. Jo Ya Rahimu subah ki namaz k baad 555 baar parhta hai wo har haajt se ghani rahega.
6. Jo shakhs rozanao Ya Raheemu 100 baar parhe uske dil mein shafqat paida ho jati hai yani ye dil ki sakhti ka ilaj hai.
7. Jis kisi ko kisi nagawar kaam ka andesha ho wo Ya Rahmanu Ya Raheemu ko kasrat se parhega Insha Allah mehfooz rahega.
8. Agar Ya Rahimu likh kar pani se dho kar pani kisi darakht ki jar mein dala jaye to phal mein barkat hoti hai.

No comments:

Post a Comment