Ya Momino

 

ya momino

1. Jo kasrat se Ya Momino ka wird kare uska Iman qaim rahega aur makhlooq uski matee o motaqid ho jayegi.
2. Jo koi rozana 3 baar ye ism mubarak parhne ka mamool rakhe usko koi khof nahi hoga.
3. Jo koi 136 baar Ya Momino parhe zalimo ke zulm aur jumla afaat se mehfooz rahega.
4. Khofzada admi agar farz Namazo ke baad 36 baar Ya Momino ka wird rakhe to uske jaan o maal mehfooz rahengay.
5. Jis par khof tari ho wo Ya Salamu Ya Momino ka wird rakhe khusoosan musafir agar iska wird rakhe to Allah Ta'la ki taraf se aman o salamti naseeb hogi.
6. Jo shakhs kisi khof ki waqt 636 baar is ism ko parhe ga Insha Allah ul Aziz har tarah ke khof aur nuqsan se mehfooz rahega.
7. Jo is is Ya Momino ko 115 baar parh kar dam karega, Insha Allah har tarah ke khof aur nuqsan se mehfooz rahega.
8. Jo shakhs is ism Ya Momin ko parhe ya likh kar paas rakhe uska zahir o batin Allah Ta'la ki aman mein rahega.

No comments:

Post a Comment