Rizq Ka Wazifa


rizq ka wazifa

1. Jo koi Ya Ghaffaru ka wird karega uske tamam gunah bakhsh diye jayengay aur us ke nafs ki buri khwahishat door hongi.
2. Jo Ya Ghaffaru Ighfirli Zunubi Juma ki Namaz ke baad 100 baar parhe ga Allah Ta'la us ko bakhsh dega aur akhrat mein lutf o maghfirat ka haqdar thehraye ga.
3. Jo shakhs Namaz e Asar ke baad rozana Ya Ghaffaru Ighfirli ka wazifa karega to Allah Ta'la usko Insha Allah backhshe hue logon ke zumra mein dakhil karega.
4. Jo is ism Ya Ghaffaru ko Juma ke baad 100 baar parhe ga to maghfirat ke asaar paida hongay, tangi dafa hogi aur beguman rizq milega.
5. Ghussa karne walo par Ya Ghaffaru parha jaye to unka ghussa zail ho jata hai.

No comments:

Post a Comment