Taik Laga Kar Khane Ke Nuqsanat Or Science Research

Taik Laga Kar Khane Ke Nuqsanat Or Science Research

taik laga kar khane ke nuqsanat
Taik laga kar khana khana khilafe Sunnat hai. Agar taik laga kar khana khaya jaye to is ke 3 nuqsanat hein.
1. Khana sahi tor par chabaya nahi jaye ga.
2. Khane mein lua'ab sahi miqdar mein nahi mile ga jis se nizame inehzam mutasir hoga.
3. Taik laga kar bethne se stomach phel jata hai jis se ghair zaroori khoorak maiday mein chali jaye gi or nizame inehzam mutasir hoga.

No comments:

Post a Comment