Gaaye Ke Doodh Se Ilaj Karo

Gaaye Ke Doodh Se Ilaj Karo

gaaye ke doodh ke fawaid
  doodh ke faide
doodh k fawaid urdu
doodh ke faide in urdu

Cow ka doodh bhi Huzoor Akram (Peace Be Upon Him) pasand farmate thay or ise bhi amraz mein shifa ka bai's qarar dete thay chunachay Hazrat Syedna Abdullah Bin Masood (R.A) farmate hein ke:
"Gaaye ke doodh se ilaj karo is liye ke Allah Ta'la ne is mein shifa rakhi hai kiyounkay ye har qisam ke darakhto par charti hai. (Tibrani)

No comments:

Post a Comment