Mayyat Par Qarz – Udhaar Ho To Uski Maghfirat Nahi

Mayyat Par Qarz – Udhaar Ho To Uski Maghfirat Nahi


Agar kisi shakhs par qarz ho or uski dealth ho jaye to is soorat mein mayyat ke wursa ko kiya karna chahiye, is muamlay mein log ghalti karte hein. Jis se mayyat par asar parta ha. Wo ghalti kiya hai janne ke liye video dekhen.

No comments:

Post a Comment