Naaf Mein Oil Lagane Ke Hairat Angez Fawaid

Naaf Mein Oil Lagane Ke Hairat Angez Fawaid

naaf mein tail lagane ke hairat angez fawaid

  • Sar ki khushki, dimagh ki khushki
  • Nisyan or zaeef dimagh
  • Eyes ke samnay andhera cha jana or sar ka chakrana
  • Hatta ke baaz mareezo ki eyes pak jati thi lekin jab ye nuskha use kia to faida huwa
  • Lips ka pakna, khushki masail hona, siyahi masail hone waghera ke liye akseeri nuskha hai
  • Tail ka lagana nigah ko tez karta hai
  • Body ki susti, kahili or dheelay pan ko door karta hai

No comments:

Post a Comment