Makan Ya Asbab Par Nazr-e-Bad Ka Andesha Ho To

Makan Ya Asbab Par Nazr-e-Bad Ka Andesha Ho To

makan ya asbab par nazr-e-bad ka andesha ho to
makan par nazr-e-bad ka andesha ho to
asbab par nazr-e-bad ka andesha ho to

Para awal, Surah Baqarah, Ayat # 7 ko 7 martaba parh kar makan par dam karna nihayat mujarrab amal hai, or haqeeqat mein ye Ayat nazr-e-bad se mehfooz rakhne ke liye 1 qila ki manind hai.

No comments:

Post a Comment