Larka Ghar Se Bhag Gaya Ho To

Larka Ghar Se Bhag Gaya Ho To

larka ghar se bhag gaya ho to
naik aulad ke liye

Hazrat Khuwaja Ajmeri ne farmaya hai ke agar kisi shakhs ko koi muhim dar pesh ho to naik bakht farzand ka arzoo mand ho ya kisi ka larka bhag gaya ho to darj bala Ayat (Para 3, Surah Al Imran, Ayat 38) ko rozana 33 martaba parhein.

No comments:

Post a Comment