Bukhar Ka Rohani Ilaj

Bukhar Ka Ilaj

bukhar ka rohani ilaj in urdu
bukhar ka rohani ilaj in urdu
bukhar ka ilaj in urdu
fever treatment in urdu
fever spiritual treatment in urdu

Agar baghair jaray ke ho to Para 17, Surah Anbiyah, Ayat 69 likh galay mein bandh dein or isi ko parh kar dam karein, Insha Allah faida hoga.

No comments:

Post a Comment