Jinnat Se Saman Ki Hifazat Ka Tarika

Jinnat Se Saman Ki Hifazat Ka Tarika

jinnat se saman ki hifazat ka tarika
  Jinnat Se Saman Ki Hifazat Ke Liye

Hazrat Syedna Safwan Sulem (R.A) farmatay hein. "Insan ke sazo saman or malboosat ko jinnat use karte hein. Lehaza tum mein se jab koi shakhs kapra pehanne ke lie uthaye ya utar kar rakhe to Bismillah Sharif parh liya kare. Is ke liye Allah Ta'la ka naam mohar hai. Yani Bismillah parhne se jinnat in kapro ko use nahi karein gay.

No comments:

Post a Comment