Rizq May Farawani K Liye

Rizq May Farawani K Liye

Rizq May Farawani K Liye
  Rizq mein farawani ke liye baad Namaz-e-Fajar 11 martaba rozana (Surah Al Ankabut, Ayat # 62) parhein.

"Allah apnay bando mein se jis ke liye chahay rozi farakh kar deta hai or jis ke liye chahay us ke liye tang kar deta hai beshak Allah har cheez ka jannay wala hai."

1 comment: