Sirf Larkiya Paida Hoti Ho

Sirf Larkiya Paida Hoti Ho

Sirf Larkiya Paida Hoti Ho
Jis aurat ke yahan sirf larkiyan paida hoti ho to Sura Asar likh kar kamar par bandhay napaki ki halat mein ba hifazat rakh lein. Taharat ke ayyam mein phir band le Insha Allah beta paida hoga.

Jis aurat ke yahan larka paida na hota ho usay Sura Asar likh kar us khatoon ko pani mein ghol kar 41 din musalsal pilayen Insha Allah murad bar aaye gi.

No comments:

Post a Comment