Namaz e Janaza Mein Shirkat Ki Fazeelat

Namaz e Janaza Or Tadfeen

Namaz e Janaza Mein Shirkat Ki Fazeelat
Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai ke Rasool Allah ne irshad farmaya:
" Jis shakhs ne janazar mein shareek ho kar Namaz-e-Janaza parhi use 1 qeerat sawab milta hai or jo mayyat ki tadfeen tak wahan mojood raha use 2 qeerat sawab milta hai." Poocha gaya Ya Rasool Allah (P.B.U.H) 2 qeerat kitnay hogay hein?
Aap (P.B.U.H) ne farmaya: "2 bare bare paharon ke barabar".

No comments:

Post a Comment