Menses/Haiz Ki Halat Mein Mubasharat Karna Haram Hai

Menses/Haiz Ki Halat Mein Mubasharat Karna Haram Hai

Menses/Haiz Ki Halat Mein Mubasharat Karna Haram Hai
Jab ke Quran Azeem ne saaf alfaz mein halat haiz (Menses) mein mubarshrat karne se roka hai or haram qarar diya hai.
Allah ne farmaya:
"Or tum se poochtay hein ke haiz ka hukum, tum farmao wo napaki hai to aurton se alag raho haiz ke dino mein or un se nazdeeki na karo jab tak pak na ho lein phir jab pak ho jayen to un ke paas jahan se Allah ne tum ko hukum diya hai beshak Allah pasand karta hai bohat toba karne walo ko or pasand rakhta hai suthro ko"
(Surah Al Baqarah Ayat 222)

No comments:

Post a Comment