Gunaho Ka Kaffara

Gunaho Ka Kaffara

Gunaho Ka Kaffara

Hazrat Syedna Sanjira (R.A) riwayat kartay hein ke Huzoor Pak (P.B.U.H) ka farman-e-ibrat nishan hai, yani jo shakhs ilm talab karta hai, to yeh us ke guzishta gunaho ka kaffara hai.

Meethay meethay Islami Bhaiyo! Talib ilm se sagheera gunah usi tarah maaf ho jatay hein jesay Wuzu Namaz waghera Ibadat se, lehaza is ka matlab yeh nahi hai ke talib ilm jo gunah chahay kare ya (Is Hadees ka) matlab yeh hai ke Allah Ta'la niyat-e-khair se ilm talab karne walo ko gunaho se bachnay or guzishta gunaho ka kaffara ada karne ki tofeeq deta hai.

No comments:

Post a Comment