Bakhshish Talab Karnay K Liye

Bakhshish Talab Karnay K Liye

Bakhshish Talab Karnay K Liye
  Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya! jo shakhs darj bala kalmat kahe to Allah Ta'la use bhakhs detay hein.

Mein bakhshish talb karta hoo Allah Ta'la se k nahi hai koi (Mabood Barhaq) magar wohi jo zinda or qaim rakhne wala hai or mein us ki taraf toba karta hoo.

No comments:

Post a Comment