Safar Ka Mubarak Mahina Or Toham Parasti

Safar Ka Mubarak Mahina Or Toham Parasti

Safar Ka Mubarak Mahina Or Toham Parasti
Hazrat Abu Hurera (R.A) se riwayat hai ke Rasool Allah (P.B.U.H) ne irshad farmaya:
"Safar ke  mahine ko manhoos samajhna toham parasti hai  jiski koi haqeeqat nahi". (Sahi Bukhari 5757)

No comments:

Post a Comment