Jumma Or Surah Kehaf

Jumma K Din Surah Kehaf K Fazail

Jumma K Din Surah Kehaf Parhnay K Fazail
  Jumma K Din Surah Kehaf Parhnay K Fazail

Jo Friday k din Surah Kehaf parhay us k liye 2 Friday k darmiyan 1 noor roshan kar diya jata hai. Jabkay 1 riwayat mein hai k jo Shab-e-Juma ko Surah Kehaf parhay is k or Bait-Ul-Ateeq k darmiyan 1 noor roshan kar diya jata hai.

No comments:

Post a Comment