Pregnant Honay K Liye

Pregnant Honay K Liye

Pregnant Honay K Liye

Haamla Honay K Liye

Agar koi Surah Aal-e-Imran ko zafran se likh kar us aurat par latkaye jo hamal chahti hai or phir us ke sath jaiz tareekay se jima kiya jaye to usay hamal rahe ga Insha Alla.
(Az Fawaid Ul Quran Safha 83)

No comments:

Post a Comment