Ghamo Or Qarzo Say Nijat Dilani Wali Dua

Ghamo Or Qarzo Say Nijat Dilani Wali Dua
ghamo or qarzo say nijat dilanay wali dua

Hazrat Abu Saeed Khudri (R.A) se riwayat hai ke 1 shakhs ne Aap (P.B.U.H) se arz ki ke Ya Rasool Allah (P.B.U.H) mujhay ghamo, pareshanio, tafarrukat or qarzo ne gher liya hai, Aap (P.B.U.H) ne farmaya tujhay 1 aesi Dua na sikha doo ke jab tu use parhega to Allah Ta'la tamam fikron or pareshanio ko door karde ga or tujh se tera qarz bhi door kar dega, usne arz ki kioun nahi Ya Rasool Allah (P.B.U.H) zaroor bataye, Aap (P.B.U.H) ne farmaya ki Subah o Sham yeh Dua parh liya kar.
Wo Sahabi (R.A) kehte hein ke Mein ne jab yeh Dua parhi to Allah Ta'la ne mere tamam tafarrukat or tamam pareshanio ko door kar diya or mujhe qarz se bhi subukdosh kar diya.

No comments:

Post a Comment