Ghar May Nafil Namaz Parhnay Ka Sawab

Ghar May Nafil Namaz Parhnay Ka Sawab
ghar may nafil Namaz parhnay ka sawab
Farman-e-Mustafa (P.B.U.H):
Jab tum mein se koi shakhs apni Masjid mein Namaz ada kar lay to usay chahiye k apnay ghar k liye Namaz mein se kuch Hissa bacha rakhay kiyounkay Allah Azzawojal us Namaz k sabab us k ghar mein khair o barkat ata farmaye ga.
(Sahi Muslim, Al Hadees: 778, Page 393)

No comments:

Post a Comment