Beemar Ki Ayadat Ki Fazilat

Beemar Ki Ayadat Karne Ki Fazilat
beemar ki ayadat ki fazilat
Beemar Ki Ayadat Ki Fazeelat

Farman-e-Mustafa (Peace Be Upon Him): Jo shakhs apne Muslim bhai ki ayadat ya ziyarat ke liye jaye 70000 farishte us ke jalwe mein chalte hein or dua karte hein, A Allah! is par reham farma A Allah is ki toba qabool farma, jab wo pohanch jata hai to kehte hein, tu bhi acha hai or tu nay Jannat mein apna ghar bana liya hai.

No comments:

Post a Comment