Shetan K Shar Say Bachnay K Liye

Shetan K Shar Say Bachnay K Liye
shetan k shar say bachnay k lye
1. Huwallahur Raheem jo har Namaz ke baad 7 bar parh liya karega Insha Allah shaitan ke shar se bacha rahega or us ka Iman par khatima hoga.

2. Ya Fattahu 70 bar rozana baad Namaz-e-Fajar dono hath seenay par rakh kar parha karega Insha Allah us ke dil ka zang o mail door hoga.

3. Ya Hakimu 80 bar rozana pancho Namazo ke baad jo parh liye kare Insha Allah kisi ka mohtaj na hoga.

No comments:

Post a Comment