Jadu Say Hifazat

Jadu Say Hifazat Or Dua Ki Qabooliyat Ka Nuskha

Jadu Say Hifazat Or Dua Ki Qabooliyat Ka Nuskha

Jadu Se Hifazat Ke Liye:
Hazrat Amir Bin Saad (R.A) apne walid se naqal karte hein ke mein ne Rasool Allah (P.B.U.H) se suna. Aap (P.B.U.H) ne farmaya "Jo shakhs subah ke waqt 7 ajwa khajoorein kha le to use us din na zehar nuqsan pohancha sakta hai or na jadu".

Dua Ki Qabooliyat Ka Nuskha:
Hazrat Abu Hurera (R.A) farmate hein ke Rasool Allah (P.B.U.H) ne irshad farmaya "Agar koi shakhs yeh chahe ke Allah Ta'la museebat or sakhti ke waqt is ki Dua qabool kare to use chahiye ke rahat or aram ke waqt ba kasrat Dua kare".

No comments:

Post a Comment