Bakhshish Talab Karnay Ki Dua

Bakhshish Talab Karnay Ki Dua

bakhshish talab karne ki dua
A hamare Rab! Hum ne gunah kar ke apne aap par bohat zulm kiya hai or agar tu ne hamein maaf na kiya or hum par Reham na kiya to hum zaroor khasara pane walo mein se ho jayen gay. (Surah Al A'raf 23)

Is Dua ke zariye Hazrat Adam (A.S) or Hazrat Hawwa (A.S) ne apni ghalti ka iqrar or nidamat ka izhar kiya tha or yeh Dua khud Allah Ta'la ne in ko sikhai thi.

No comments:

Post a Comment