Mukhalifeen Ke Dabao Ke Waqt Parhi Jane Wali Dua

Mukhalifeen Ke Dabao Ke Waqt Parhne Wali Dua

mukhalifeen Ke Dabao Ke Waqt Parhi Jane Wali Dua
A mere Rab! Beshak mein maghloob ho gaya hoo, ab tu hi in se mera badla le. (Surah Al Qamar 10)

Yeh Dua Hazrat Nooh (A.S) ne us waqt ki, jab mukhalifeen dawat qabool karne ki bajaye ayeza dene par tul gaye, dhamkiya dene lage or lanat o mulamat karne lage. Chunachay yeh Dua foran qabool hui usi waqt Allah ne aasman ke dahane khol diye, mosla dhar barish nazil  hui or zameen se chashme phoote. Is tarah Allah Ta'la ne Nooh (A.S) or un ke sathio ke kashti ke zariye bacha kar baqi sab ko gharaq kar diya.

No comments:

Post a Comment