Abu Dawood Hadith In Urdu

Abu Dawood Hadith In Urdu

abu dawood hadith in urdu
Rasool Allah (P.B.U.H) ne farmaya jis ne Subah o Sham 3 bar darj bala Dua parhi.
Mein Allah Ta'la ke Rab hone par, Islam ke Deen hone par or Muhammad (P.B.U.H) ke Nabi hone par razi hoo.
Allah par lazim hai ke use qayamat wale din razi kar day. (Abu Dawood)

No comments:

Post a Comment